Serveis

Cardar cultura

Volem que en aquest espai s’hi puguin realitzar un seguit d’activitats culturals com a incubadora de propostes artístiques i també llogarem els espais a persones i entitats que en volen fer un ús puntual. Posem el continent al servei dels creadors de contingut.

Una fàbrica per cardar cultura.

Lloguer d’espais

Convocatòries

Residències intensives

Formació